Gesprek met de klant – het proces

We hebben een interne analyse uitgevoerd van het hele proces van het verzamelen van gegevens en het uitbrengen van een offerte aan de klant. Als resultaat van deze werkzaamheden hebben we een samenhangende aanpak ontwikkeld voor gesprekken met klanten, het verzamelen van gegevens betreffende een gepland project met behulp van een formulier, het nemen van de juiste foto’s, zodat binnen een paar dagen na de ontmoeting met de klant een heldere offerte gepresenteerd kan worden, inclusief de omvang van de werkzaamheden. We zijn erin geslaagd om dit te doen, ondanks het feit dat we projecten uitvoeren van verschillende grootte, omvang en complexiteit.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.