Één partner voor het hele project

Onze werkwijze maakt het mogelijk voor onze klanten om ons als enige partner voor het hele project te contracteren. Deze oplossing levert meerdere voordelen voor de klant – de klant hoeft niet de werkzaamheden van meerdere bedrijven te coördineren, er zijn geen pauzes tussen de onderdelen van het project die door verschillende teams worden uitgevoerd, de totale duur van het project wordt geminimaliseerd. Als enige partner voor het hele project nemen wij de algehele verantwoordelijkheid voor het project en het risicobeheer op ons. Een dergelijke aanpak maakt een betere organisatie van het proces van inkoop en levering van materialen mogelijk en minimaliseert de totale kosten van het project. Het contracteren van één partner voor het hele project maakt het tevens makkelijker om de werkzaamheden goed te plannen.

In aanvulling op de uitvoering van de werkzaamheden adviseren wij onze klanten ook wat betreft passende oplossingen binnen hun budget.