Allesomvattende dienstverlening

We voeren projecten van begin tot einde uit. We zijn in staat om onze klanten advies te geven wat betreft de omvang en de vorm van het project en de belangrijkste materialen voor het project te selecteren. We ontmoeten de klant on-site om de omvang van de werkzaamheden te bespreken en om een grondige analyse uit te voeren van de behoeften van de klant. Na de bespreking wordt een document opgesteld op grond waarvan wij een offerte uitbrengen, soms met meerdere varianten, en met een grof werkschema.

Meestal zijn wij de enige partner binnen het kader van een project en wij zorgen voor de vakmensen en professioneel gereedschap.

Nadat de klant de offerte heeft goedgekeurd, boeken wij een projectteam. De projectmanager start de werkzaamheden van een project en vervolgens verdeelt de voorman de taken onder de medewerkers. In de loop van een project worden er wekelijks bijeenkomsten gehouden met de klant, waar verschillende kwesties worden besproken en de klant beslissingen moet nemen die de vooruitgang van de werkzaamheden mogelijk maken.
Wij nemen veel taken op ons, zoals het bestellen van een container en soms ook van vereiste speciale gereedschappen. Wij zorgen voor de selectie en aankoop van bouwmaterialen voor het project. Door de onvoorspelbare aard van veel van de projecten moeten we vaak om de 2-3 dagen aankopen doen, naarmate we de echte behoeften wat betreft materialen ontdekken. We hebben gezorgd voor goede samenwerkingsvoorwaarden en prijzen met verschillende bouwketens, wat ook in het voordeel van de klant werkt. We zijn ook in staat om een lijst met woonwinkels in de gegeven regio aan onze klanten te verstrekken.

We zijn ervan overtuigd dat een dergelijke multidisciplinaire aanpak in het voordeel van de klant werkt.